Protocol “Corona-proof gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Gemeente Oldebroek”

Voor een veilig gebruik van de Kamphal zijn er wel een aantal spelregels welke door de gemeente in een protocol “Corona proof gebruik gemeentelijke sportaccommodaties  Oldebroek” zijn vastgelegd.

Niet alles uit dit protocol is voor onze vereniging van toepassing. De onderdelen welke wel van belang zijn worden in dit document weergegeven.

 1. Algemene uitgangspunten

De algemene uitgangspunten gelden voor de gehele Kamphal incl. kleedkamers, douchruimtes, toiletten, bergruimtes en sportruimtes.

 1. Bij verkoudheidsklachten, koorts of hoesten blijven we thuis
 2. Was je handen voordat je naar de Kamphal gaat
 3. We houden 1,5 meter afstand van elkaar (m.u.v. leden tot 17 jaar onderling)
 4. We gebruiken ons gezonde verstand
 5. We schudden geen handen
 6. We hoesten en niezen in onze elleboog en gebruiken papieren zakdoekjes
 7. Raak je ogen en neus zo min mogelijk aan met je handen
 8. De leidsters voeren bij de deelnemende leden een gezondheidscheck uit
 9. De leden worden verzocht maximaal 5 minuten voor aanvang van de les/training aanwezig te zijn
 10. In het halletje bij de ingang van de Kamphal staan flacons met handgel. Wrijf dit over je handen totdat deze droog zijn. Dus niet drogen met een doekje.
 1. Bewegwijzering

De Kamphal is voorzien van bewegwijzering. Iedereen mag alleen via de hoofdingang naar binnen. Op de vloer staan vervolgens pijlen welke de route naar de kleedkamers aangeven. OLVO blijft dezelfde kleedkamers gebruiken welke ook vorig jaar van toepassing waren. Om de Kamphal te verlaten moet gebruik gemaakt worden van de zijdeur welke zich het dichtst bij de gebruikte kleedkamer bevindt.

 1. Maatregelen gericht op hygiëne
 2. Sporters worden gevraagd zich thuis om te kleden. De kleedkamers zijn wel beschikbaar, maar in verband met de hygiënemaatregelen is er minder ruimte
 3. Ouders/verzorgers die hun kinderen brengen zetten de kinderen af bij de hoofdingang. De ouders worden zo veel mogelijk verzocht niet  naar binnen te gaan. Alleen voor nieuwe jonge kinderen is het toegestaan dat een volwassenen het kind in de kleedkamer overdraagt aan de aanwezige leiding
 4. Kinderen welke deelnemen aan een lesuur “Beweegdiploma” op de vrijdagmiddag mogen door één ouder/verzorger via de hoofdingang naar de kleedkamer worden gebracht. Daarna gaat deze ouder/verzorger zo spoedig mogelijk via de zijdeur weer naar buiten. Aan het einde van het lesuur “Beweegdiploma” worden de kinderen door de leidster naar de zijdeur begeleidt, waar de ouders/verzorgers staan te wachten. De ouders houden daarbij de 1,50 m regel in acht 
 5. Voor de kinderen die deelnemen aan de lesuren “Beweegdiploma” geldt dat zij samen met de leidster aan het begin van de les in de kring een liedje mogen zingen, conform het protocol dat voor de scholen geldt
 6. Zowel voor als na toiletbezoek de handen minimaal 20 seconden wassen. Advies is om zo mogelijk geen gebruik te maken van het toilet
 7. De douches mogen wel gebruikt worden. Aangezien daarvan door onze leden in het verleden geen gebruik is gemaakt worden de leden nu gevraagd na het sporten thuis te douchen
 8. De sportlocatie wordt iedere werkdag schoongemaakt conform het protocol van het RIVM
 9. Dagelijks worden de contactpunten zoals deurklinken extra afgenomen. Voor het avondgebruik wordt dit door de sportvereniging (o.a. OLVO) gedaan
 10. De sportvereniging is zelf verantwoordelijk om de gebruikte sportmaterialen voor en na de les/training  schoon te maken. Hiervoor zijn papieren doekjes en reinigingsmiddel in de sporthal aanwezig. Gebruikte doekjes worden in de prullenbak gedeponeerd.
 1. Ventilatie

In de Kamphal is geen systeem aanwezig om verse lucht in de sporthal aan te voeren. Voor verse lucht aanvoer staan de deuren open. Voor de opening is een hordeur geplaatst om insecten tegen te houden. Deze deuren mogen door de gebruikers niet gesloten worden.

 1. Verantwoordelijkheid en gedrag
 2. Het is belangrijk dat alle afspraken door alle gebruikers van de sportaccommodatie worden nageleefd
 3. De sportvereniging is verantwoordelijk voor het toezien op de naleving en op het aanspreken van de leden en eventueel hun ouders/verzorgers
 4. Van de aanwezige leden en in uitzonderingsgevallen hun ouder/verzorger wordt op presentielijsten bijgehouden wie bij welke les/training aanwezig is geweest. Deze lijsten worden na de gebruikelijke bewaarperiode inclusief infectie periode vernietigd
 5. OLVO is aansprakelijk voor het toezien op de naleving en aanspreken van de leden op (gevaar onderschattend) afwijkend gedrag
 6. Het lid of de ouder die bij een test op corona positief wordt getest geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de corona-coördinator van de vereniging
 7. Corona-coördinator voor OLVO is:  Roelof Wichers, tel. 06-14129586.

Dit bericht is geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink.