Wedstrijden

Een deel van de leden kan deelnemen aan wedstrijden van het rayon. Voor deelname krijgt het lid een inschrijfformulier van de leiding, dit formulier moet ondertekend weer ingeleverd worden. Bij opgave is het lid tevens verplicht de inschrijfgelden te voldoen.

Voor vervoer naar de wedstrijden vragen wij de ouders van de deelnemende leden om te rijden. Vraag bij de leiding om verdere informatie.

Let erop dat je bij deelname aan een wedstrijd de voorgeschreven kleding draagt.

Bekijk hier het handboek KNGU, district OOST.

Kalender wedstrijden

4.Foto650-W44EHBVJ