Contributie

De contributie wordt maandelijks automatisch geïncasseerd. Hiervoor wordt door ondertekening van de Sepa-machtiging toestemming verstrekt voor incasso.

De verplichte Bondscontributie van de KNGU en de ongevallenverzekering worden in de maanden maart, juni, september en december geïnd voor het lopende kwartaal. Elk lid dat op enig moment in het betreffende kwartaal lid is van OLVO is voor dat kwartaal ook contributie-plichtig aan de KNGU

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene jaarvergadering vastgesteld. De contributie zoals die geldt vanaf 1 februari 2023 is als volgt:

Contributieopbouw per 1-2-2023:

Nijntje beweegdiploma € 7,50 basiscontributie + € 7,50 contributie per lesuur = 15 euro per maand exclusief bondscontributie*

 
Recreatie
(alle categorieën)
junioren t/m 15 jaar senioren 16 jaar en ouder
Basiscontributie € 7,50 € 9,00  
Contributie per (les)uur * € 7,50 € 8,00
Selectie turnen t/m 15 jaar 16 jaar en ouder  
Basiscontributie € 19,00 € 20,50  
Contributie per uur * €   4,00 €   4,50  

Aantal lesuren (van 60 minuten) per week. m.u.v. Nijntje beweegdiploma, dit is 45 minuten.

Bij afwijkende lestijden wordt een evenredig gedeelte van het contributiebedrag berekend
Voorbeeld:
Lid van 13 jaar volgt een lesuur gymnastiek recreatie:
Contributie is dan € 7,50 (basiscontributie) + € 7,50 (contributie voor 1 lesuur) = € 15,00 per maand exclusief bondscontributie.

Lid van 16 jaar volgt 2 uur selectie:
Contributie is dan € 20,50 (basiscontributie) + 2 X € 4,50 (contributie voor 2 uur)= €29,50 per maand exclusief bondscontributie.

*De bedragen in deze tabel zijn exclusief Bondscontributie.
Deze bedraagt voor 2024:
Leden 0 t/m 15 jaar:                  € 6,90 per kwartaal
Leden 16 jaar en ouder:            € 8,50 per kwartaal