Contributie

De contributie wordt maandelijks automatisch geïncasseerd. Hiervoor wordt door ondertekening van de Sepa-machtiging toestemming verstrekt.

De verplichte Bondscontributie van de KNGU en de ongevallenverzekering worden in de maanden maart, juni, september en december geïnd voor het lopende kwartaal. Elk lid dat op enig moment in het betreffende kwartaal lid is van OLVO is voor dat kwartaal ook contributie-plichtig aan de KNGU

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene jaarvergadering vastgesteld. De contributie zoals die geldt vanaf april 2016 is als volgt:

Contributieopbouw per 1-4-2019:

 
Recreatie
(alle categorieën)
junioren t/m 15 jaar senioren 16 jaar en ouder MBVO/ Conditiegym dames
Basiscontributie € 7,00 € 8,50  
Contributie per (les)uur * € 6,50 € 7,00 € 14,40
Selectie turnen t/m 15 jaar 16 jaar en ouder  
Basiscontributie € 18,50 € 20,00  
Contributie per uur * €   3,00 €    3,50  

Aantal lesuren (van 60 minuten) per week.

Bij afwijkende lestijden wordt een evenredig gedeelte van het contributiebedrag berekend
Voorbeeld:
Lid van 13 jaar volgt een lesuur gymnastiek recreatie:
Contributie is dan € 7,00 (basiscontributie) + € 6,50 (contributie voor 1 lesuur) = € 13,50

Lid van 16 jaar volgt 4 uur selectie + 1 ½ uur springen:
Contributie is dan € 20,00 (basiscontributie) + 5 ½ X € 3,50 (contributie voor 5 ½ uur) = € 39,25.

In bovenstaande tabel is geen toeslag verwerkt voor trainen in de turnhal te Heerde.
Voor incidenteel trainen in deze turnhal wordt een toeslag van € 2,- voor twee uur trainen voorgesteld.

Voor structureel trainen in de turnhal wordt een toeslag van € 5,- per maand per lesdag voorgesteld. Bij twee keer per week trainen in de turnhal per week wordt deze toeslag dan € 10,- per maand.

De bedragen in onderstaande tabel zijn exclusief Bondscontributie.
Deze bedraagt voor 2019:
Leden 0 t/m 15 jaar:                  € 5,50 per kwartaal
Leden 16 jaar en ouder:            € 6,75 per kwartaal