Lesaanbod & info

Begin vroeg met bewegen !

Het is belangrijk om jonge kinderen veel te laten bewegen, spelen en ontdekken.  In de leeftijdsperiode van 2-6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. Een goed motorisch fundament is van sterke invloed op de fysieke en mentale gesteldheid.
Daarnaast heeft bewegen een positieve invloed op het tegengaan van overgewicht.
Speelse manieren van bewegen zijn noodzakelijk,  begin hiermee zodra je kind goed kan lopen ……

Je kunt bij onze vereniging de volgende lessen volgen:

Jongensturnen

Meisjes & Jongens
Recreatie Turnen
(verschillende leeftijdsgroepen)
– Voorselectie pré-instap
– Selectie turnen
– Wedstrijdgroep
– Springuur
– Beweegdiploma 2-6 jaar