Lidmaatschap

Je kunt lid worden van de vereniging door invulling van het digitaal aanmeldingsformulier. Om de lessen uit te proberen, mag je twee vrijblijvende proeflessen volgen.

Voor elke les die je extra gaat volgen, dient ook een Inschrijfformulier ingevuld te worden. Dit ook om toestemming te geven om de verhoogde contributie af te schrijven.

Opzeggen (ook een les) kan uitsluitend per kwartaal en dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Dit moet gebeuren voor de 15e van de maand voorafgaand aan het kwartaal. Afmelden kan door het invullen van het Afmeldingsformulier, maar deze moet te allen tijde bij de ledenadministratie worden ingeleverd.

Ledenadministratie:
Ledenadministratie

Jeugd Sportfonds
In de gemeente Oldebroek is in 2012 een lokaal Jeugdsportfonds van start gegaan.
Het Jeugdsportfonds maakt het mogelijk dat ook kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen kunnen sporten bij een vereniging.
Het Jeugdsportfonds stelt zich ten doel om snel, effectief en op laagdrempelige wijze kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders ook een kans te bieden om te gaan sporten.


Lokaal aanspreekpunt

In Oldebroek kunnen ouders terecht bij Siebren Groen van het team Goed Bezig Oldebroek, het lokale aanspreekpunt voor informatie  over het Jeugdsportfonds, of over de intermediairs in de gemeente. Siebren Groen is te bereiken via mail sgroen@oldebroek.nl of telefoonnummer 06-33608082.