Reglement

Reglement Avondvierdaagse Wezep e.o.


ORGANISATIE

De Avondvierdaagse Wezep e.o. wordt georganiseerd door
de Projectgroep Avondvierdaagse Wezep e.o.
Deze Projectgroep maakt deel uit van de c.g.v. OLVO en valt onder
de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN), aangesloten bij de NOC*NSF.

DEELNAME

Deelnemen aan de Avondvierdaagse Wezep e.o. kan als lid van een van de deelnemende scholen, als ouder/verzorger/begeleider, als groep of als individuele wandelaar.
Wandelaars tot en met groep 8 van de basisschool moeten onder toezicht van een ouder/verzorger/begeleider lopen. Bij groepen met deelnemers onder de 18 jaar is begeleiding verplicht. (minimaal 1 begeleider per 5 deelnemers)
De begeleider van een groep/ individu moet 18 jaar of ouder zijn.

AFSTANDEN

De Projectgroep Avondvierdaagse Wezep e.o. organiseert per avond een wandeling van vijf, tien en vijftien kilometer en een route voor minder validen. Om voor een medaille in aanmerking te komen, moeten vier avonden worden meegelopen.
Het kan daarbij voorkomen dat er een avond wat langer wordt gelopen dan de andere.
De Projectgroep Avondvierdaagse Wezep e.o. streeft ernaar afwijkingen per avond zo klein mogelijk te houden. Als richtlijn geldt:

 •  5 kilometer: vanaf basisschool groep 1.
 • 10 kilometer: vanaf basisschool groep 5.
 • 15 kilometer: vanaf basisschool groep 7.

WIJZE VAN INSCHRIJVING

Inschrijvingen zijn pas definitief als de inschrijfgelden volledig zijn voldaan.
Inschrijven verloopt als volgt:

 • Als school of als groep: de school of groep levert een verzamellijst met alle gegevens af aan de penningmeester van de Projectgroep Avondvierdaagse Wezep e.o.. Basisschoolkinderen of groepsleden kunnen zich opgeven bij hun coördinator. De scholen regelen de inschrijvingen zelf en zijn ervoor verantwoordelijk dat de inschrijfgelden volledig zijn.

  De scholen nemen begeleiders van schoolgroepen mee bij de inschrijving.
  Er zijn 2 mogelijkheden:

A: zonder medaille.     ( 50 % van het voorinschrijvingstarief )

B: met medaille.         (100% van het voorinschrijvingstarief of
bij registratie op de 1e wandeldag 100% van het inschrijvingstarief)

Begeleiders worden ingeschreven en het inschrijvingstarief wordt doorberekend in de inschrijfgelden van de deelnemende school.
Minimaal 1 begeleider per 5 deelnemers is verplicht en wordt als rekenformule
bij de schoolopgave gebruikt.

Lopen er meer begeleiders mee, dan wordt per begeleider in ieder geval voorinschrijvingstarief A in rekening gebracht. Indien de extra begeleiders een medaille willen ontvangen, wordt (voor)inschrijvingstarief B doorberekend.

 • Als individu: individuele wandelaars kunnen zich op de eerste avond van de Avondvierdaagse vanaf 17:30 uur inschrijven bij de inschrijftafel van de organisatie, bij de startlocatie.
 • Digitale inschrijving is mogelijk via de website www.avondvierdaagsewezep.nl.

STARTPLAATS, STARTTIJDEN

Elke avond start en finisht de Avondvierdaagse Wezep e.o. op het plein van De Huiskamer, Meidoornstraat 20 in Wezep. De starttijd is om 18:00 uur en de eindtijd is voor de 5 km route 19:45 uur, voor de 10 km route 21:00 uur en voor de 15 km route 21:45 uur. Op de defilé avond zijn de starttijden aangepast.

SLUITING VAN INSCHRIJVING

De inschrijving van basisschoolkinderen en hun begeleiders verloopt via de deelnemende scholen. De uiterste inschrijfdatum wordt door de betreffende scholen bepaald. De sluiting van inschrijving voor individuele wandelaars is op de eerste avond van de Avondvierdaagse om 18:15 uur.

PERSOONLIJKE HERINNERING

Wandelaars die de Avondvierdaagse vier achtereenvolgende avonden hebben uitgelopen, ontvangen een persoonlijke herinnering. De persoonlijke herinnering voor de 1e  t/m 10e, 15e, 20e, 25e, 30e, 40e, 45e of 50e maal is een medaille. Voor de overige malen zijn het ovale cijferschildjes.

 

CONTROLEKAARTEN

Individuele wandelaars en begeleiders van groepen ontvangen een stempelkaart.
Tijdens het wandelen van de route stempelt een vrijwilliger van de Projectgroep Avondvierdaagse Wezep e.o. de stempelkaart af. Ook de stempelkaart van de scholen en groepen wordt afgestempeld.

 

VEILIGHEID

De Projectgroep Avondvierdaagse Wezep e.o. behoudt zich het recht voor het parcours op bepaalde delen te wijzigen of het gehele wandelevenement af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of calamiteiten waarbij de veiligheid van de deelnemers, medewerkers en openbare veiligheid in geding komt. In bovengenoemde omstandigheden treedt het “Calamiteitenplan” van de Projectgroep Avondvierdaagse Wezep e.o. onmiddellijk in werking.
In geval van afgelasting vindt geen restitutie van inschrijfgeld plaats.

VERPLICHT

Iedereen die meewandelt met de Avondvierdaagse Wezep e.o., verplicht zich tot het onvoorwaardelijke en onmiddellijk opvolgen van aanwijzingen van de organisatie, de verkeersregelaars, de controleurs en de politie. Iedereen dient zich te houden aan de actuele nationale- en lokale wet- en regelgeving. Wandelaars hinderen het overige verkeer en andere deelnemers zo min mogelijk en houden daarom zo veel mogelijk rechts, tenzij anders aangegeven. Wandelaars houden het voetpad aan waar beschikbaar.

 

NIET TOEGESTAAN

 • Met meer dan 3 personen naast elkaar lopen.
 • Het gebruik maken van rolschaatsen, skateboard, step, fiets, etc.
  ( dit geldt ook voor begeleiders)
 • Het meedragen van voor anderen hoorbaar zijnde radiotoestellen, walkmans, elektronische geluidsdragers, smartphones, boxen etc.
 • Overlast veroorzaken aan andere wandelaars, omwonenden en overig verkeer.
 • Afwijken van de beschreven oversteekplaatsen.
 • Pauzeren bij oversteekplaatsen, kruisingen, in bos- en natuurgebieden en -zonder toestemming vooraf- op particulier- of bedrijfsterreinen.

 

UITSLUITING

Het niet opvolgen van aanwijzingen van de organisatie/ de verkeersregelaars, de controleurs en de politie kan leiden tot uitsluiting van verdere deelname aan de Avondvierdaagse Wezep e.o., dit ter beoordeling aan de organisatie.

 

PORTRETRECHT
De deelnemer/vrijwilliger verleent bij voorbaat toestemming aan Projectgroep Avondvierdaagse Wezep e.o. voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer/vrijwilliger zichtbaar is en kan hiervoor geen vergoeding of eigendomsrechten claimen.

SLOTBEPALING

In alle gevallen, waarin deze bepalingen niet (geheel) voorzien, beslist de Projectgroep Avondvierdaagse Wezep e.o. in overeenstemming met afspraken binnen de Projectgroep en/ of conform de reglementen, richtlijnen en bepalingen van de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN)

Wezep, 1 maart 2023