Protocol “Corona-proof gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Gemeente Oldebroek”

Voor een veilig gebruik van de Kamphal zijn er wel een aantal spelregels welke door de gemeente in een protocol “Corona proof gebruik gemeentelijke sportaccommodaties  Oldebroek” zijn vastgelegd.

Niet alles uit dit protocol is voor onze vereniging van toepassing. De onderdelen welke wel van belang zijn worden in dit document weergegeven.

 1. Algemene uitgangspunten

De algemene uitgangspunten gelden voor de gehele Kamphal incl. kleedkamers, douchruimtes, toiletten, bergruimtes en sportruimtes.

 1. Bij verkoudheidsklachten, koorts of hoesten blijven we thuis
 2. Was je handen voordat je naar de Kamphal gaat
 3. We houden 1,5 meter afstand van elkaar (m.u.v. leden tot 17 jaar onderling)
 4. We gebruiken ons gezonde verstand
 5. We schudden geen handen
 6. We hoesten en niezen in onze elleboog en gebruiken papieren zakdoekjes
 7. Raak je ogen en neus zo min mogelijk aan met je handen
 8. De leidsters voeren bij de deelnemende leden een gezondheidscheck uit
 9. De leden worden verzocht maximaal 5 minuten voor aanvang van de les/training aanwezig te zijn
 10. In het halletje bij de ingang van de Kamphal staan flacons met handgel. Wrijf dit over je handen totdat deze droog zijn. Dus niet drogen met een doekje.
 1. Bewegwijzering

De Kamphal is voorzien van bewegwijzering. Iedereen mag alleen via de hoofdingang naar binnen. Op de vloer staan vervolgens pijlen welke de route naar de kleedkamers aangeven. OLVO blijft dezelfde kleedkamers gebruiken welke ook vorig jaar van toepassing waren. Om de Kamphal te verlaten moet gebruik gemaakt worden van de zijdeur welke zich het dichtst bij de gebruikte kleedkamer bevindt.

 1. Maatregelen gericht op hygiëne
 2. Sporters worden gevraagd zich thuis om te kleden. De kleedkamers zijn wel beschikbaar, maar in verband met de hygiënemaatregelen is er minder ruimte
 3. Ouders/verzorgers die hun kinderen brengen zetten de kinderen af bij de hoofdingang. De ouders worden zo veel mogelijk verzocht niet  naar binnen te gaan. Alleen voor nieuwe jonge kinderen is het toegestaan dat een volwassenen het kind in de kleedkamer overdraagt aan de aanwezige leiding
 4. Kinderen welke deelnemen aan een lesuur “Beweegdiploma” op de vrijdagmiddag mogen door één ouder/verzorger via de hoofdingang naar de kleedkamer worden gebracht. Daarna gaat deze ouder/verzorger zo spoedig mogelijk via de zijdeur weer naar buiten. Aan het einde van het lesuur “Beweegdiploma” worden de kinderen door de leidster naar de zijdeur begeleidt, waar de ouders/verzorgers staan te wachten. De ouders houden daarbij de 1,50 m regel in acht 
 5. Voor de kinderen die deelnemen aan de lesuren “Beweegdiploma” geldt dat zij samen met de leidster aan het begin van de les in de kring een liedje mogen zingen, conform het protocol dat voor de scholen geldt
 6. Zowel voor als na toiletbezoek de handen minimaal 20 seconden wassen. Advies is om zo mogelijk geen gebruik te maken van het toilet
 7. De douches mogen wel gebruikt worden. Aangezien daarvan door onze leden in het verleden geen gebruik is gemaakt worden de leden nu gevraagd na het sporten thuis te douchen
 8. De sportlocatie wordt iedere werkdag schoongemaakt conform het protocol van het RIVM
 9. Dagelijks worden de contactpunten zoals deurklinken extra afgenomen. Voor het avondgebruik wordt dit door de sportvereniging (o.a. OLVO) gedaan
 10. De sportvereniging is zelf verantwoordelijk om de gebruikte sportmaterialen voor en na de les/training  schoon te maken. Hiervoor zijn papieren doekjes en reinigingsmiddel in de sporthal aanwezig. Gebruikte doekjes worden in de prullenbak gedeponeerd.
 1. Ventilatie

In de Kamphal is geen systeem aanwezig om verse lucht in de sporthal aan te voeren. Voor verse lucht aanvoer staan de deuren open. Voor de opening is een hordeur geplaatst om insecten tegen te houden. Deze deuren mogen door de gebruikers niet gesloten worden.

 1. Verantwoordelijkheid en gedrag
 2. Het is belangrijk dat alle afspraken door alle gebruikers van de sportaccommodatie worden nageleefd
 3. De sportvereniging is verantwoordelijk voor het toezien op de naleving en op het aanspreken van de leden en eventueel hun ouders/verzorgers
 4. Van de aanwezige leden en in uitzonderingsgevallen hun ouder/verzorger wordt op presentielijsten bijgehouden wie bij welke les/training aanwezig is geweest. Deze lijsten worden na de gebruikelijke bewaarperiode inclusief infectie periode vernietigd
 5. OLVO is aansprakelijk voor het toezien op de naleving en aanspreken van de leden op (gevaar onderschattend) afwijkend gedrag
 6. Het lid of de ouder die bij een test op corona positief wordt getest geeft dit zo spoedig mogelijk door aan de corona-coördinator van de vereniging
 7. Corona-coördinator voor OLVO is:  Roelof Wichers, tel. 06-14129586.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Mag ik straks ook weer meedoen?

OLDEBROEK – Als gevolg van de coronacrisis raken steeds meer gezinnen in de financiële problemen. Daardoor kunnen ouders de sportclubs en cultuurlessen van hun kinderen niet meer betalen. Sport en cultuur zijn belangrijk voor de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen. Met de campagne ‘Mag ik straks ook weer meedoen?’ willen we laten weten dat deze gezinnen een beroep op het Jeugdfonds in Oldebroek kunnen doen.


Twee kinderen per klas

Het belang van bijvoorbeeld naar de voetbalclub of streetdanceles gaan, is de afgelopen weken extra duidelijk geworden. Maar zelfs nu de sportvelden weer open gaan, is meedoen niet voor ieder kind vanzelfsprekend.

In Nederland groeien ruim 272.000 kinderen op in armoede (bron: SCP). Dat zijn twee (2!) kinderen in iedere schoolklas. Zij krijgen niet de kansen die voor leeftijdgenootjes vanzelfsprekend zijn. We vrezen dat het aantal arme gezinnen door de coronacrisis alleen maar zullen toenemen.

Laat kinderen niet de dupe worden van coronacrisis en zorg dat ze kunnen blijven sporten en bewegen.

We willen dat iedereen meedoet

Rudolf Huberts is namens Goed Bezig Oldebroek het lokale aanspreekpunt van het Jeugdfonds. Hij is bang dat het coronavirus voor veel gezinnen invloed heeft: “De realiteit is dat kinderen en jongeren die wekelijks naar de voetbalclub, dansschool of judovereniging gingen, in het nieuwe seizoen langs de zijlijn staan omdat hun ouders de contributie of het lesgeld niet meer kunnen betalen. Dat kan en mag niet zo zijn. Daarom starten we deze campagne. Wij willen laten zien dat we er voor armere gezinnen zijn. Ook nu.”

Wil jij ook weer meedoen?

Komt het sporten van jouw zoon of dochter in het gedrang door jouw financiële situatie? Neem dan contact met Rudolf Huberts op via rhuberts@oldebroek.nl of 06 44 928 259. Het Jeugdfonds is voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Het vergoedt het lesgeld rechtstreeks aan de sport- of cultuuraanbieder. Een aanvraag kan gedaan worden door een intermediair, deze is op elke school in de gemeente Oldebroek aanwezig, maar ook bij Goed Bezig Oldebroek. Kijk voor meer informatie over het Jeugdfonds op www.goedbezigoldebroek.nl.


Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Afgelasting avond4daagse Wezep e.o. 2020 20-maart-2020

Bij deze wil de projectgroep avond4daagse Wezep e.o. u meedelen dat de avond4daagse van 2020 niet doorgaat. Het coronavirus heeft ons allemaal in de greep. Zoals het er nu voorstaat zullen we zeker nog een aantal maanden te maken krijgen met het virus. Veiligheid heeft bij de projectgroep altijd de boventoon gevoerd. Het algemene gezondheidsrisico is de belangrijkste reden voor ons besluit. Wij kunnen de gezondheid en veiligheid van onze deelnemers, vrijwilligers en andere betrokkenen niet waarborgen. Ter bescherming van iedereen is daarom het evenement afgelast.

De 40ste avond4daagse van 2021 staat voorlopig gepland van 31 mei tot en met 3 juni!
Wij hopen u dan een geweldig evenement te kunnen aanbieden.

Met vriendelijke groet,
Project Groep A4D Wezep e.o.

Joop van Bruchem, Ilse Kloos, Roelof Wichers en Gerrie Mulder

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering

De jaarlijkse algemene ledenvergadering die voor dinsdag 17maart 2020 gepland staat, gaat NIET door!

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Coronavirus

Bericht van KNGU over het CORONAVIRUS

12 maart 2020

Naar aanleiding van de persconferentie van premier Rutte van 12 maart, hebben wij besloten conform de richtlijnen van het RIVM, alle door de KNGU georganiseerde activiteiten te annuleren en/of te verplaatsen. Dit geldt dus voor alle wedstrijden en opleidingen, voor het hele land en minimaal tot en met 31 maart aanstaande. Op dit moment is het niet mogelijk om de verregaande consequenties van dit besluit te overzien. We zullen dit de komende tijd zo goed als mogelijk in kaart brengen en komen hier op terug.

Daarnaast adviseren we onze verenigingen de clubactiviteiten (trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen) ook t/m 31 maart 2020 voorlopig helemaal stil te leggen. Hiermee volgen wij de oproep van NOC*NSF voor de hele sport.

We begrijpen dat dit besluit veel impact heeft op onze sport en de voorbereidingen van veel sporters en vrijwilligers. Vanwege de volksgezondheid zijn we echter genoodzaakt de richtlijnen van de Rijksoverheid , het RIVM en het advies van NOC*NSF op te volgen.

OLVO heeft besloten dit advies op te volgen, mede daar meerdere sportverenigingen in Wezep besloten hebben voorlopig alle activiteiten tot en met 31 maart stop te zetten.
Dit betekent dat er vanaf vrijdag 13 maart t/m dinsdag 31 maart geen lessen resp. trainingen worden gegeven.
Ook de voor zaterdag 28 maart a.s. geplande wedstrijd voor de 5e en 6e divisie in Ede gaat niet door.

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn welke voor onze vereniging van belang zijn zullen we jullie daarvan op de hoogte stellen.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Open lessen in de week van 9 maart 2020

Van harte welkom!
Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Bultman-Hartholt B.V. sponsort trainingsjasjes

Bultman-Hartholt BV, Assurantiën en Hypotheken, sponsort nieuwe trainingsjasjes voor de meisjes die uitkomen in de 3e en 4e divisie. Bultman-Hartholt BV heeft twee vestigingen in Hattem en Elburg. Henk Bultman kreeg een mooie bos bloemen als dank voor de sponsoring.

De meisjes van de 3e en 4e divisie,samen met Henk Bultman en Roelof Wichers
Bloemen door Roelof Wichers uitgereikt aan Henk Bultman als dank voor de sponsoring
Achterkant van het trainingsjasje.
Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Joop van Bruchem ontvangt erepenning van de Gemeente Oldebroek

Voor zijn inzet bij onder meer de Avondvierdaagse ontvangt Joop de erepenning van de Burgemeester van Oldebroek. Namens OLVO van hartelijk gefeliciteerd met deze onderscheiding.
Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Rabo ClubSupport:

Rabo ClubSupport:

Ook in 2019 doet OLVO weer mee aan de Rabo ClubSupport! Leden van de Rabobank Noord Veluwe krijgen de mogelijkheid om (door het uitbrengen van hun stemmen) onze clubkas te ondersteunen. Iedereen – ongeacht de leeftijd – die een product van de Rabobank Noord Veluwe afneemt kan lid worden. Partners/echtgenoten kunnen zich ook allebei aanmelden als lid. Daardoor kunnen deze beiden stemmen uitbrengen op onze vereniging. Voor minderjarigen geldt, dat een wettelijk vertegenwoordiger (ouder/pleegouder o.i.d.) schriftelijk toestemming dient te geven voor het lidmaatschap van de Rabobank. Niet elke klant van Rabobank Noord Veluwe is automatisch lid. Het lidmaatschap is kosteloos en zonder verplichtingen. Een makkelijke manier voor klanten om te achterhalen of ze al lid zijn, is door te controleren of ze het ledenmagazine Dichterbij ontvangen. Dat magazine gaat alleen naar leden. Ook kunt u via de app van de Rabobank zien of u lid bent. Dit kunt u vinden bij persoonlijke gegevens; contactgegevens wijzigen. Het lidmaatschap is op de site en via de app van de Rabobank eenvoudig aan te vragen. (https://www.rabo-clubsupport.nl)

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen

Nieuw: Acrogym

Op de maandagmiddag van 15.30 tot 16.30 uur is er Acrogym. Acrogymnastiek is een vorm van gymnastiek die in groepen van twee, drie of soms zelfs vier gymnasten wordt beoefend.

De oefening bestaat uit een combinatie van acrobatische elementen, turnen en dans. In deze sport komen niet alleen lenigheid, kracht en behendigheid aan bod, ook sociale vaardigheid is van groot belang. Zo is vertrouwen in de partners nodig en leren de sporters goed samen te werken. Mocht uw dochter en/of zoon het leuk lijken om, eventueel samen met een vriendin of vriend, een proefles mee te doen? Dat kan altijd, aanmelden is niet nodig!

Ook is er op de maandag een extra springuur, dit omdat het springuur op de donderdag bijna vol is. Het springuur is van 17.30 tot 18.30 uur.

Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen